Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Debata o bezpieczeństwie - fotorelacja

31-10-2013

Jakie są efekty reorganizacji jednostek policyjnych na terenie powiatu lubelskiego, czy zespoły interdyscyplinarne, zajmujące się w gminach przemocą w rodzinie działają skutecznie, co można zrobić, by na drogach było bezpiecznej ?

 
To tylko wybrane tematy debaty społecznej, która w środę 30 października odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

W spotkaniu, którego inicjatorem była Komenda Miejska Policji w Lublinie, wzięło udział około 80 wójtów i burmistrzów, komendantów i dzielnicowych z Bełżyc, Bychawy, Niemiec i Lublina, a także radni powiatowi i gminni, przedstawiciele gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz przedstawiciele straży pożarnej. 

 
Jednym z postulatów, podnoszonych podczas dyskusji, było zwiększenie patroli, szczególnie w tych rejonach powiatu, gdzie kilka lat temu zlikwidowano posterunki. Przedstawiciele policji przekonywali, że głównym celem reorganizacji było zwiększenie mobilności poszczególnych jednostek, a przez to także poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Członkowie zespołów interdyscyplinarnych zwracali uwagę, że przepisy, dotyczące ich działalności, nie zawsze pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie przemocy. Postulowali m.in. konieczność lepszego przygotowania członków zespołów do realizacji wyznaczonych zadań, uregulowanie kwestii, w tym finansowych, związanych z łączeniem funkcji zawodowych ze społeczną pracą ich członków, a także jeszcze lepszą współpracę z dzielnicowymi.
 
Samorządowcy mówili też o konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. Zarówno przedstawiciele gmin, jak i policji zgodzili się, że szczególną uwagę należy zwrócić na... remontowe odcinki dróg. - Gdy kierowcy muszą korzystać z gorszych dróg, starają się jeździć dość ostrożnie, ale gdy widzą przed sobą choćby niewielki fragment trasy z jezdnią równą jak stół, jakby wyłączali wyobraźnię - mówili biorący udział w dyskusji. Przy okazji starosta lubelski Paweł Pikula zaapelował do zebranych o włączenie się do akcji "Bądź widoczny - świeć przykładem!", której celem jest przekonanie rowerzystów i pieszych do noszenia odblasków. 

Uczestniczący w debacie Lubelski Komendant Wojewódzki Policji inspektor Michał Domaradzki podkreślił, że to jedna z cyklu debat, które będą organizowane także w pozostałych powiatach. Ich celem jest nie tylko poznanie potrzeb mieszkańców, związanych z bezpieczeństwem, ale także wypracowanie skutecznych sposobów spełniania tych oczekiwań. Odpowiadając na zgłoszone postulaty Komendant Miejski Policji w Lublinie inspektor Dariusz Szkodziński zapewnił, że wszystkie są ważną wskazówką dla funkcjonariuszy. Zadeklarował, że złożone przez policjantów deklaracje nie pozostaną bez pokrycia. Ich realizacja będzie tematem kolejnej debaty, która ma się odbyć za pół roku. 
Powrót