Aktualności

Zdjęcie Artykułu

CZAS NA AKTYWNOŚĆ - REKRUTACJA TRWA

18-06-2019

„Czas na aktywność!”- cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 80 osób niepracujących z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego.

logo
 
 
Rekrutacja trwa!!!
 
Dołącz do nas!
 

Tytuł projektu  „Czas na aktywność!”

Cel projektu: zwiększenie  szans  na  zatrudnienie  oraz  wzrost  integracji  społeczno  – zawodowej, 80  osób niepracujących z niepełnosprawnościami z terenu powiatu lubelskiego.

 

Oferujemy następujące formy wsparcia:      

- diagnoza potrzeb wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;

- indywidualne poradnictwo psychologiczne;

- indywidualne doradztwo zawodowe;

- warsztaty coachingowe;                                                                                                                

- szkolenia zawodowe;  

- staże zawodowe

 

Uczestnikom/czkom zapewniamy:

- stypendium szkoleniowe;

- stypendium stażowe;

- zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia;

- profesjonalną kadrę szkoleniową oraz materiały.

- certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

 

Termin realizacji projektu 01.03.2019 r. – 30.04.2021 r.

całkowita wartość projektu 1 607 664,00 zł, dofinansowanie z UE 1 366 514,40 zł, wkład własny 241 149,60 zł – wnosi PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 81 442 10 21,

e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl

logo pcpr                                            logo pefron

Powrót