Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych

29-01-2014

Przedstawiciele 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego podpislai w środę 29 stycznia umowę o wspólnej cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Jeśli otrzymają na ten cel pieniądze korzystanie z tych zasobów będzie łatwiejsze i szybsze. Podpisanie umowy będzie najważniejszym punktem środowego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.

Liderem projektu pod nazwą "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" będzie Powiat Lubelski, a starosta Paweł Pikula tego samego dnia podpisał w tej sprawie list intencyjny z Głównym Geodetą Kraju oraz wojewodą i marszałkiem województwa lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. W powiecie lubelskim część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. - Dlatego chcemy ujednolicić ten system, opracować numeryczne bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp - tłumaczy naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie Romualda Wójcik. Na razie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Jeśli pomysł cyfryzacji uda się zrealizować droga ta zdecydowanie się skróci.

Dlatego powiaty chcą stworzyć lub dostosować istniejące bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Pieniądze na ten cel samorządy chcą pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a także krajowych programów operacyjnych oraz funduszy, którymi dysponuje Główny Geodeta Kraju. Po podpisaniu umowy partnerskiej i listu intencyjnego powiaty przygotują wniosek o przyznanie dofinansowania. Jeśli otrzymają dotację zamierzają zrealizować wszystkie zadania do 2020 roku. W spotkaniu udział wzięli Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, Wojewoda Jolanta Szołno-Koguc i Marszałek Krzysztof Hetman, a także starostowie powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego.  

Powrót