Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Cyfryzacja. Biznes - Samorząd - Fundusze Europejskie

19-07-2017

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się konferencja pn. Cyfryzacja. Biznes - Samorząd - Fundusze Europejskie oraz warsztaty komputerowe z firmą Microsoft/Sansec.

Głównym tematy konferencji dotyczyły:

  1. Rozwoju cyfryzacji w obliczu postępu technologicznego

  2. Przygotowania i realizacji zamówień w zakresie cyfryzacji w JST.

  3. Dobrych praktyk i rozwiązań informatycznych dla biznesu.

  4. Cyfryzacji urzędu – potrzeb, realizacji, możliwości.

  5. Funduszy europejskich dla biznesu i JST.

Udział w takiej konferencji daje możliwość zdobycia doświadczenia, nauczenia się dobrych praktyk, jak również poznania metod finansowania projektów. Pamiętajmy, że Fundusze Europejskie w najbliższych latach stawiają na innowacyjność. Aby lepiej wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny, instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują wspieranie tych projektów, które odznaczają się innowacyjnością. Polska będzie mogła wykorzystać ponad 82 mld EUR Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Fundusze dla przedsiębiorców będą dostępne w programach ogólnopolskich:

  • Inteligentny Rozwój

  • Infrastruktura i Środowisko

  • Wiedza, Edukacja, Rozwój

  • Polska Cyfrowa

  • Polska Wschodnia

oraz 16 programach regionalnych realizowanych oddzielnie w każdym województwie.

Serdecznie zachęcamy do poznawania nowych możliwości rozwoju i korzystania z pomocy funduszy europejskich, które pozwalają zmieniać przyszłość.

 
Powrót