Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Certyfikat Zarządzania Jakością dla Strarostwa

23-07-2013

W dniu 5 lipca 2013r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego”, a jej głównym punktem było uroczyste wręczenie Certyfikatu Zarządzania Jakością.

 
Uzyskanie certyfikatu było efektem wielomiesięcznych prac, jakie w Starostwie Powiatowym w Lublinie zostały podjęte od listopada 2011 r., w wyniku których Starostwo uzyskało rekomendację do certyfikacji. Wprowadzenie ustalonych Normą ISO 9001 standardów zarządzania w urzędzie było możliwe dzięki udziałowi w projekcie „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt realizowany był  pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
 
Przez ponad rok podejmowane były działania przygotowujące nasz urząd do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Odbyły się m.in. szkolenia kadry zarządzającej, pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością, auditorów wewnętrznych oraz pracowników prowadzone przez ekspertów w dziedzinie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością, mające na celu przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu SZJ: wymagań normy i podejścia procesowego. Pod kierunkiem firmy Dekra zespół wdrożeniowy powołany przez Starostę Lubelskiego pracował nad podstawowymi dokumentami, tj.: księgą jakości, polityką jakości, procedurami systemowymi i mapą procesów.
ISO 9001 wymagało wprowadzenia, m.in. nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowania kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów). Następnie auditorzy wewnętrzni przeprowadzili audity w wyznaczonych przez Pełnomocnika SZJ komórkach Starostwa, które były podstawą do dokonania auditów zewnętrznych przez jednostkę certyfikującą. Zakończeniem tych działań był audit zewnętrzny przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Lublinie  w dniach 11 i 19 czerwca 2013 r.  Na spotkaniu zamykającym audit auditor wiodący stwierdziła, iż system zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Lublinie spełnia wymogi Normy PN-EN ISO 9001:2009 i w związku z tym zarekomendowała Starostwo Powiatowe w Lublinie do nadania certyfikatu ISO 9001, co stało się podstawą otrzymania przez nasz urząd w dniu 5 lipca  2013r.  certyfikatu zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001: 2009. Certyfikat na ręce Starosty Pikuli wręczył Prezes Zarządu Q&R Polska Sp. z o. o. dr inż. Patrycjusz Stoma.  
 
 
Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim: 
  1. potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług,
  2. poprawa wizerunku Starostwa, 
  3. stosowanie powtarzalnych i przejrzystych procedur załatwiania spraw, 
  4. usprawnienie funkcjonowania urzędu, 
  5. zwiększenie efektywności zarządzania Starostwem, 
  6. lepsze poznanie potrzeb klienta,
  7. zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta.
Na zakończenie konferencji Starosta Paweł Pikula podziękował pracownikom naszego Urzędu, którzy podjęli ten trud i wysiłek wdrożenia wymagań normy, a teraz mogą mieć satysfakcję, że ich praca przez zewnętrznych ekspertów oceniona została jako spełniająca najwyższe wymagania. Jednocześnie podkreślił, że otrzymany certyfikat potwierdza profesjonalne działanie naszego urzędu ale też obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb klientów, które dla naszego urzędu zawsze były najważniejsze. 
Konferencję uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Amoroso”. 
Powrót