Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Budżet przyjęty jednogłośnie!

30-12-2016

W dniu 29.12.2016 roku Rada Powiatu w Lublinie jednogłośnie zatwierdziła projekt budżetu powiatu lubelskiego na 2017 rok. W najbliższym roku zaplanowano ponad 119 mln zł dochodów i ponad 123 mln zł wydatków z czego na inwestycje ponad 28 mln zł w tym ponad 20 mln zł na drogi publiczne.

Na część tych prac planuje pozyskać środki unijne. I tak w ramach: „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” planuje przebudować:

  • ciąg komunikacyjny obejmujący drogę nr 2295L Wola Gałęzowska-Majdan Starowiejski -Dębina-Baraki oraz 2306L Boża Wola- Wojdat- Zakrzew- Tarnawka,
  • drogę powiatową nr 2254L Borzechów-Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów, zadanie realizowane przez gminę Borzechów jako Lidera,
  • drogę powiatową nr 2254L Borzechów- Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża, zadanie realizowane przez gminę Niedrzwica Duża jako Lidera,
  • drogę nr 2217L Jakubowice Konińskie –Ciecierzyn, zadanie realizowane przez gminę Niemce jako Lidera,
  • drogę nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka -Nasutów-Dys, zadanie realizowane przez gminę Niemce jako Lidera.

W ramach Projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” powiat rozbuduje drogę nr 2259L Bełżyce- Strzeszkowice –Krężnica Jara – Lublin i nr 1526L  odcinek S17 Węzeł Nałęczów- droga powiatowa nr 1524L). Natomiast z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” planuje przebudować ciągi komunikacyjne obejmujące drogi 2287L i 2300L na terenie gmin Bychawa i Krzczonów ( 15 km, koszt 6 mln zł.) i drogi 2238L, 2239L i 2240L na terenie gmin Bełżyce i Wojciechów (17 km, koszt 6 mln zł.). Na terenie gminy Niedrzwica Duża planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 2255L Grabówka- Kol. Warszawiaki w m. Warszawiaki. A także przebudowa drogi nr 2273L Abramowice Prywatne – Kalinówka.

Powiat zaplanował wiele projektów nie związanych z inwestycjami drogowymi, a w których również wspomaga się środkami unijnymi.  Priorytetowym projektem jest „ e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” jak też „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim”  a także projekty związane z oświatą: „ Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”,  „Stażyści w Europie”, „Europejskie staże zawodowe”,” Portugalskie staże uczniów z Bychawy”, „Staże w Portugalii”, „Włoskie staże uczniów z Bychawy” i wiele innych.

Powiat planuje również adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie i przebudowę Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu dostosowania do obowiązujących standardów.

Tegoroczny budżet to kolejne wyzwanie dla Zarządu Powiatu ale sądząc po umowach już zawartych na modernizację i budowę dróg będzie kolejnym dobrym budżetem pod względem inwestycji.

 

 

Powrót