Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Budżet na 2014 rok przyjęty

20-12-2013

Rada Powiatu w Lublinie przyjęła plan finansowy na 2014 rok. Za przyjęciem budżetu, w wersji zaproponowanej przez zarząd powiatu, głosowali wszyscy radni.

Przyszłoroczny budżet zakłada ponad 123 miliony 400 tysięcy dochodów i 136 milionów wydatków. Największe źródła dochodów to prawie 46 milionów 400 tysięcy subwencji, około 33 milionów dochodów własnych i ponad 11 milionów dotacji celowych z budżetu państwa. W części, dotyczącej wydatków, prawie 70 procent stanowią wydatki bieżące, a pozostałe 30 procent wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne. W przyszłym roku na inwestycje samorząd powiatu lubelskiego zamierza przeznaczyć 46 milionów złotych, z czego 32 miliony 600 tysięcy, ma zostać wykorzystany na remont i budowę dróg.
 
Dwa najpoważniejsze zadania wśród inwestycji drogowych, dotyczą projektów, zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jedną z nich jest trasa Jastków - Sieprawice - Tomaszowice i Bogucin - Sługocin - Sieprawki, tworząca ciąg komunikacyjny o łącznej długości ponad 10 kilometrów. Drugi projekt dotyczy przebudowy prawie 9 kilometrów trasy Bełżyce - Borzechów. - Pierwsza z tych inwestycji już została zaakceptowana do dofinansowania, natomiast losy drugiego wniosku jeszcze nie są przesądzone. Na razie dotacji nie ma, ale są zapowiedzi, że rząd może zwiększyć pulę środków na NPPDL, albo pieniądze na ten cel pozyskamy w inny sposób - zapowiada starosta lubelski Paweł Pikula. Samorząd liczy także na dotacje na dwie kolejne inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Chodzi o trasę Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński oraz Abramowice - Kalinówka. To drugie zadanie powiat zamierza zrealizować razem z Miastem Lublin. Dotacje z RPO nie są pewne, ale mogą się pojawić w ciągu 2014 roku. Dlatego obydwie inwestycje są zapisane w przyszłorocznym budżecie w sensie projektowym.

Starosta Paweł Pikula uważa, że przyszłoroczny budżet od strony inwestycyjnej jest bardzo ambitny, ale jednocześnie jest to plan bardzo realistyczny, jeśli chodzi o harmonię wydatków samorządowych. Jego zdaniem zarówno plan dochodów, jak i wydatków, zostanie zrealizowany bez większych przeszkód.
 
 
 
Powrót