Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Boisko wielofunkcyjne w Pszczelej Woli

13-11-2014

Od sierpnia 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną na nowym, wielofunkcyjnym boisku. Na wykonanie tej inwestycji władze powiatu lubelskiego część środków pozyskały z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,5 mln, z czego ponad 500 tyś. to dofinansowanie.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W PSZCZELEJ WOLI 

Dofinansowanie inwestycji: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Beneficjent: Powiat Lubelski

Status projektu: 20 sierpnia 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą,
                                  1 września 2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie, 
                                  14 sierpnia inwestycja została oddana do użytkowania 

Wartość całkowita projektu: 1 591 842,77 zł

Poziom dofinansowania: 522 872,00 zł

Okres realizacji: wrzesień 2014 – sierpień 2015
 
Zakres wykonanych prac:
  • bieżnia okólna czterotorowa z poliuretanu 400 m

  • bieżnia prosta sześciotorowa z poliuretanu 100 i 110 m

  • boisko do piłki nożnej wewnątrz bieżni o nawierzchni naturalnej 60x100m

  • skocznia do skoku w dal poliuretanowa

  • boisko wielofunkcyjne z polem gry do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej ogrodzone do wysokości 5 m

  • trybuny jednorzędowe na 30 miejsc siedzących,

  • dojścia do trybun z kostki betonowej o powierzchni ok. 110 mkw

  • oświetlenie terenu – wymiana istniejących słupów oświetleniowych na nowe

  • odwodnienie bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego za pomocą korytek liniowych i projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do studni chłonnej

 

Powrót