Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Biznes ocenił powiat …

20-06-2016

Powiat lubelski zajął I miejsce w Programie Promocji Gmin i Powiatów "Business Excellence". W czwartek 16 czerwca nagrodę przyznawaną przez Lubelski Klub Biznesu, odebrał starosta lubelski Paweł Pikula.

Ideą Programujest wskazanie, nagrodzenie i promocja najlepszych samorządów województwa lubelskiego za inicjatywę i przedsiębiorczość własną, jak również za rozwój i wspieranie przedsiębiorczości na terenie samorządu poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla biznesu. W tym roku weryfikacji poddano również przedsiębiorczość Powiatów. Program obejmował dwa etapy pierwszy to wypełnienie ankiety zawierającej dane z wielu obszarów takich jak polityka inwestycyjna infrastruktura techniczna i polityka społeczna, zarządzanie i promocja, ochrona środowiska oraz wskaźniki ekonomiczne. Drugi etap obejmował audyt w danym urzędzie. Za ocenę samorządów odpowiadała Kapituła Programu, która mogła łącznie przyznać 211 punktów. Udział w programie zapewnia realną i skuteczną promocję. Laureaci mogą posługiwać się marką programu oraz zaprezentować osiągnięcia zarówno na rynku regionalnym jak i forum międzynarodowym to także perspektywa nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami oraz możliwość pozyskania nowych inwestorów. 
 
Agnieszka Gąsior – Mazur Prezes LKB w swoim wystąpieniu podczas Gali podkreśliła: „doceniamy rolę samorządu w kreowaniu rozwoju gospodarczego a program ma na celu zidentyfikowanie i  wskazanie gmin i powiatów, które wyróżniają się w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.”  
 
W tym samym konkursie z Powiatu Lubelskiego wyróżnienie w kategorii gmin wiejskich otrzymała Gmina Wólka, a w kategorii małe przedsiębiorstwo firma LADROS s.c. A.Lewczyk, R.Lewczyk również z Wólki. 
 
Powrót