Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Bezpłatne szkolenia, płatne staże zawodowe dla osób pozostających bez pracy

25-05-2016

Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

PROJEKT: PRACOWNIA KOMPETENCJI 2

 

Dla kogo?

Dla osób w wieku 15–29 lat, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo),

- nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym),

- nie szkolą się (nie uczestniczą w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych),

- zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego.

 

Korzyści

Dzięki udziałowi w projekcie każdy z uczestników:

- zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności pożądane przez pracodawców,

- zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe,

- zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia.

 

Co oferujemy?

1. diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,

2. indywidualne poradnictwo zawodowe,

3. szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje, 

4. płatne staże zawodowe przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 

Dodatkowo zapewniamy:

1. materiały szkoleniowe, serwis obiadowy oraz kawowy podczas szkoleń,

2. zwrot kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze,

3. dodatki szkoleniowe,

4. stypendium stażowe przez 6 miesięcy,

5. ubezpieczenie NNW na okres uczestnictwa w projekcie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegóły:  www.pracowniakompetencji.edu.pl.

 

Powrót