Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Bezpłatne porady obywatelskie

15-02-2013

Mieszkańcy powiatu lubelskiego, którzy nie radzą sobie w gąszczu spraw administracyjnych i urzędowych, mogą skorzystać z bezpłatnych porad obywatelskich.

Dzięki wsparciu Szwajcarii, Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych uruchomiło kilka biur, w tym jedno przy ul. Chopina 37/3 w Lublinie.
Dyżurujący w nim eksperci służą pomocą każdej osobie, bez względu na wiek, wykształcenie czy status majątkowy. Wyjaśniają przepisy i tłumaczą m.in. w jaki sposób można dochodzić swoich praw i składać skargi, wskazują instytucje, które w razie potrzeby mogą udzielić dalszego wsparcia. Udzielają porad z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, pracy, spadkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej oraz prawa spółdzielczego. Można się do nich zwracać także w sprawach związanych z prawem gospodarczym, przepisami dotyczącymi osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, mieszkaniowych i rodzinnych, a także świadczeń socjalnych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia.
Doradcy przestrzegają zasad poufności, rzetelności, bezstronności i niezależności.
Biuro w Lublinie jest czynne w poniedziałki i wtorki od 8.00 do 18.00, w środy do 17.00, a w czwartki i piątki między 8.00 a 16.00.
Porady są udzielane także za pośrednictwem internetu, poprzez "e-kancelarię", a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.poradyobywatelskie.pl.
Powrót