Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

19-09-2014

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatna pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/ pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.
 
 
W województwie lubelskim taką pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie.
Powrót