Aktualności

Zdjęcie Artykułu

„Artystyczna Jesień w Załuczu” - zaproszenie

30-09-2019

Pod taką nazwą, w dniu 22 października 2019 r., już po raz siódmy odbędzie się przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich pełnosprawnych rówieśników.

Spotkanie to ma na celu rozwój działalności artystycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, integrację z pełnosprawnymi rówieśnikami, promocję i przedstawienie aktywności teatralnej, muzycznej, plastycznej oraz inspirowanie do nowych działań.

Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu.

Przegląd twórczości odbywa się w następujących kategoriach:

  1. Formy teatralne,
  2. Występy wokalne,
  3. Konkurs plastyczny.

Oceny prac dokona jury, biorąc pod uwagę: dobór artystyczny, repertuar (z uwzględnieniem możliwości uczestników), interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek.

Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie, przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2019 r.

Regulamin konkursu i karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej SOSW w Załuczu www.soswzalucze.szkolnastrona.pl

Powrót