Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Artystyczna jesień w Załuczu - zapraszamy!!

18-09-2017

Pod taką nazwą , w dniu 04 października 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu , już po raz piąty odbędzie się przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich pełnosprawnych rówieśników.

Spotkanie to ma na celu rozwój działalności artystycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, integrację z pełnosprawnymi rówieśnikami, promocję i przedstawienie aktywności teatralnej, muzycznej, plastycznej oraz inspirowanie do nowych działań.

Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu.

Przegląd twórczości odbywa się w następujących kategoriach:

  1. 1.     Formy teatralne,
  2. 2.     Występy wokalne,
  3. 3.     Plener malarski.
  4. 4.     Prace wykonywane na komputerze w programie paint

Oceny prac dokona  jury, biorąc pod uwagę: dobór artystyczny, repertuar (z uwzględnieniem możliwości uczestników), interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek.

Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie, przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2017 r.

Regulamin konkursu i karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej SOSW w Załuczu: www.soswzalucze.szkolnastrona.pl

 Załacznik 1 Regulamin

Załącznik 2 Karta zgłoszenia

Powrót