Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Artystyczna Jesień ponownie w Załuczu

01-10-2015

W dniach 06-08 października 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu już po raz trzeci odbędzie się przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnością intelektualną i ich pełnosprawnych rówieśników. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek” oraz SOSW w Załuczu.

Spotkanie to ma na celu rozwój działalności artystycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, integrację z pełnosprawnymi rówieśnikami, promocję i przedstawienie aktywności teatralnej, muzycznej, plastycznej oraz inspirowanie do nowych działań.

Przegląd twórczości odbywać się będzie w następujących kategoriach:

1.            Formy teatralne,

2.            Występy wokalne,

3.            Plener malarski.

Każdego dnia imprezie towarzyszy plener fotograficzny.

Oceny prac dokona  jury, biorąc pod uwagę: dobór artystyczny, repertuar (z uwzględnieniem możliwości uczestników), interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Organizatorzy przewidują zaś atrakcyjne nagrody.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Regulamin konkursu i karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej SOSW w Załuczu: www.soswzalucze.szkolnastrona.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie, przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2015 r.

Powrót