Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Apel Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki

13-03-2020

Z dnia 12 marca 2020 r. dotyczący jednostek na terenie Województwa Lubelskiego.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zwracam się z apelem do jednostek samorządu terytorialnego o podjęcie działań ograniczających organizację wszelkiego rodzaju zgromadzeń osób, które nie są objęte zakazami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działaności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

                                                                                                                   
                                                                                                                     Lech Sprawka
                                                                                                                Wojewoda Lubelski

Powrót