Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Apel do Mieszkańców Powiatu Lubelskiego

15-03-2020

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, w związku z rozpowszechnianiem się na naszym terenie koronawirusa COVID 19 oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433), od dnia 16 marca do odwołania Starostwo Powiatowe w Lublinie będzie funkcjonowało na zasadach określonych w zarządzeniu Starosty Lubelskiego nr 28 /2020 z dnia 13 marca 2020.

Wszystkich Mieszkańców proszę o szczególną wrażliwość na pomoc słabszym  i samotnym oraz ostrożność w kontaktach międzyludzkich w celu maksymalnego ograniczenia możliwych zagrożeń.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, prosimy o zrozumienie powstałej sytuacji i rozpowszechnienie komunikatu.

W wyjątkowych sprawach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Starostwa Powiatowego w Lublinie, Interesanci będą przyjmowani indywidualnie w godzinach od 8:00 do 14:00 w wyznaczonym miejscu dostosowanym do ich obsługi, bez możliwości wejścia na teren Urzędu.

  Zdzisław Antoń
Starosta Lubelski

Powrót