Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ankieta LGD "Kraina wokół Lublina" 2014-2020

02-04-2015

Zapraszamy mieszkańców powiatu lubelskiego do wypełnienia ankiety, niezbędnej do zbadania potrzeb i oczekiwań mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”. Głównym celem ankiety jest określenie celów i działań, które będą zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokumencie, który umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na rozwój lokalny. Link do ankiety znajduje się poniżej.

Powrót