Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Absolutorium za 2015 rok przyjęte

22-06-2016

Zarząd Powiatu w Lublinie uzyskał absolutorium za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego planu finansowego radni Powiatu Lubelskiego przyjęli podczas sesji w piątek 17 czerwca br.

Podobnie jak w poprzednich latach największe wydatki inwestycyjne były związane z modernizacją dróg, ale podsumowanie minionego roku wypada bardzo okazale. Łącznie zmodernizowano ponad 45 kilometrów dróg powiatowych, przy których powstało około 10 kilometrów chodników. Ponadto samorząd powiatu zrealizował również w ubiegłym roku dwa istotne projekty informatyczne, dotyczące e-administracji i ułatwień dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
 
Na sesji rada wyraziła zgodę na przekazanie Gminie Głusk dwóch dróg powiatowych, przy których chce ona wybudować chodniki i ciągi pieszo-jezdne. Chodzi o trasy Prawiedniki - Mętów i Lublin - Głusk - Wilczopole - Kliny - Wierzchowiska, na które samorząd gminny chce pozyskać dotacje w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Bez zgody Rady Powiatu w Lublinie gmina nie mogłaby się starać o dofinansowanie.
 
Podczas piątkowych obrad przedstawiciele Powiatu Lubelskiego podpisali umowę o współpracy trans granicznej z Rejonem Korzec w Obwodzie Rowieńskim na Ukrainie. Obejmuje ona kontakty samorządów, wymianę młodzieży oraz współpracę sportową i kulturalną. Pierwsze kontakty obydwu samorządów mają swój początek w 2002 roku, ale do tej pory nie były sformalizowane. Podpisanie umowy, poza sformalizowaniem stosunków pomiędzy Powiatami, pozwoli skuteczniej wspierać rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obydwu społeczności. Obydwa samorządy chcą stworzyć warunki, które umożliwią obywatelom, instytucjom i organizacjom z obydwu krajów kontynuację i nawiązywanie nowych form współpracy oraz możliwości aplikowania po środki z Unii Europejskiej.
 
 
Umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Lubelskim (Polska) a Rejonem Korzec (Ukraina) [plik PDF, rozmiar 672 KB]
 
Powrót