Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Absolutorium przyjęte

23-05-2012

Rada Powiatu w Lublinie udzieliła absolutorium zarządowi. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 24 maja, uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2011 roku, w którym większość inwestycji była realizowana w ramach projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o budowę 9-kilometrowego odcinka drogi Bełżyce – Strzeszkowice oraz przebudowę około 6-kilometrowego fragmentu trasy Radawiec – Radawczyk. Obydwa zadania były elementem tak zwanego megaprojektu drogowego, na który powiat lubelski wraz z innymi powiatami ziemskimi pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Z tego samego źródła pochodziły pieniądze na przebudowę drogi powiatowej Wólka – Świdnik Duży. Pierwszy etap robót został wykonany w 2011 roku, a ich zakończenie jest planowane na listopad tego roku. To jedna z dróg dojazdowych do lotniska w Świdniku, która jest na liście kluczowych inwestycji dla województwa lubelskiego i jest w około 80 procentach współfinansowana z RPO.

Również w ubiegłym roku wykonano większość robót przy gruntownym remoncie trasy Niedrzwica – Prawiedniki – Lublin. W trakcie prac wstępny zakres inwestycji został rozszerzony, ale drogowcy już kończą realizację tego zadania.

Ponadto w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011 roku zmodernizowano drogę Miłocin – Stasin – Podole w gminie Wojciechów.

Oprócz poprawy infrastruktury drogowej dużą część wydatków w ubiegłorocznym budżecie stanowiły środki na informatyzację Starostwa Powiatowego i urzędów gmin. Dzięki temu samorządy mogą automatycznie korzystać z prowadzonych przez siebie baz danych, dotyczących m.in.: wydawania dokumentów.

Wśród ważnych inwestycji, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku są także: remont Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.

Podczas czwartkowej sesji radni wprowadzili też zmiany do tegorocznego budżetu i zgodzili się na wydzierżawienie jednego z budynków, należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Zmiany budżetowe umożliwiają rozpoczęcie dwóch inwestycji drogowych. Chodzi o modernizację drogi z Wojciechowa do Nałęczowa przez Nowy Gaj, na którą w tym roku radni przeznaczyli 500 tysięcy złotych oraz mostu i drogi w Garbowie. Realizacja tej drugiej inwestycji ma kosztować około 2,5 miliona złotych, z czego prawie 1 milion 100 tysięcy to dotacja z Ministerstwa Infrastruktury, którą powiat właśnie otrzymał, dlatego radni wpisali te pieniądze do budżetu. Resztę kosztów powiat pokryje razem z Gminą Garbów.

W planowanym do wydzierżawienia jednym z budynków ZOZ-u w Bychawie, znajduje się stołówka i kuchnia, której zakład nie użytkuje, ponieważ korzysta z usług firmy cateringowej. Są nim natomiast zainteresowane podmioty, które chcą prowadzić działalność leczniczą. Mają to być takie usługi medyczne, których nie świadczy ZOZ, dlatego radni zgodzili się na wydzierżawienie obiektu.
Powrót