Aktualności

Zdjęcie Artykułu

90-lecie Szkoły Podstawowej w Niemcach

14-12-2018

Szkoła Podstawowa w Niemcach ma 90 lat. Z tej okazji 7 grudnia br. odbyły się uroczystości jubileuszowe, połączone z nadaniem szkole imienia Marty z Budnych Łosiowej, wręczeniem sztandaru i zaprezentowaniem nowego hymnu.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele parafialnym w Niemcach, podczas której proboszcz Mirosław Skałban poświecił sztandar szkoły. Później nastąpił uroczysty przemarsz, na czele z orkiestrą dętą, do budynku Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach. Dalszą część uroczystości prowadzili nauczyciele Marzena Włodarczyk i Mirosław Choina.

W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych, emerytowani dyrektorzy, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele Związku Kombatantów RB i Byłych Więźniów Politycznych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów pracy, obecni i emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Państwo Maria i Marek Łosiowie, Wicekurator Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, przedstawiciele Rady Gminy Niemce i pracownicy Urzędu Gminy Niemce. Powiat Lubelski reprezentowała Magdalena Filipek-Sobczak – Członek Zarządu Powiatu w Lublinie. Obecni byli również radni Sylwia Pisarek-Piotrowska, Zbigniew Bernat i Marian Golianek.

Po oficjalnym powitaniu gości przez dyrektora szkoły Jerzego Wójcika nastąpiła prezentacja historii, dorobku i imienia szkoły. Zebrani obejrzeli prezentację Mirosława Choiny pt. „Historia Szkoły” i film pt. „SP w Niemcach – dziś” prezentujący aktualny wizerunek placówki. Po wystąpieniu Marka Łosia (syna patronki szkoły – Marty z Budnych Łosiowej) nastąpiła ceremonia wbicia gwoździ, w której uczestniczyli goście honorowi i sponsorzy.

Następnie zaprezentowano i przekazano sztandar, którego głównym fundatorem jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Niemcach, a w uroczystym ślubowaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas wchodzących w skład szkoły.

Złotą odznaką za zasługi nadaną przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych odznaczeni zostali: dyrektor szkoły Jerzy Wójcik, v-ce dyrektor Barbara Józefacka i nauczyciel Tadeusz Nowak oraz Grażyna Gliwka – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której zaprezentowano nowy hymn szkoły, skomponowany przez Dominika Pytkę - kapelmistrza Brass Band Orkiestry Gminy Niemce, działającej przy Szkole Podstawowej w Niemcach, do którego słowa napisał nauczyciel historii Mirosław Choina. Hymn wykonała orkiestra dęta pod batutą Dominika Pytki  i chór szkolny przygotowany przez Olgę Skrzypczak-Kowalczyk. Zwieńczeniem części artystycznej był występ zespołu tanecznego „Osa”.

Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania na długo pozostanie we wspomnieniach jego uczestników.

Powrót