Aktualności

Zdjęcie Artykułu

20-lecie Powiatu Lubelskiego

07-06-2019

W piątek 31 maja świętowaliśmy 20-lecie Powiatu Lubelskiego i Dzień Samorządu Terytorialnego.

Na jubileuszowej sesji obecni byli radni Powiatu Lubelskiego i członkowie Zarządu Powiatu wszystkich kadencji, wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin i miast z terenu powiatu lubelskiego, kierownicy służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy i pracownicy wydziałów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Uroczystą sesję uświetniła obecność znamienitych gości, wśród których byli: Poseł Gabriela Masłowska, Poseł Jan Łopata, Poseł Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Sekretarz Województwa Lubelskiego Zbigniew Załoga, Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki, Dyrektor LAWP w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak, Prezes WFOŚIGW w Lublinie Paweł Gilowski i Dyrektor Regionalny KRUS w Lublinie Kazimierz Gorczyca.
 
Sesja rozpoczęła się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie i odśpiewaniem hymnu państwowego. Przewodniczący Rady Krzysztof Chmielik zaprosił swoich poprzedników - Sławomira Zygo i Antoniego Skrabuchę - do zajęcia miejsc za stołem prezydialnym i wspólnego prowadzenia obrad. Po powitaniu zaproszonych gości minutą ciszy uczczono zmarłe osoby związane z samorządem powiatowym.
 
Następnie zebrani wysłuchali wykładu okolicznościowego dr Mariusza Sienkiewicza z Wydziału Politologii UMCS pt. „20 lat powiatów w Polsce. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy”. Starosta Lubelski Zdzisław Antoń przybliżył 20-letnią historię Powiatu Lubelskiego. Minione dwie dekady funkcjonowania samorządu ujęto w przygotowanej specjalnie na tę okazję prezentacji multimedialnej.
 
Jubileusz był znakomitą okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla Powiatu Lubelskiego. Podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wspieranie działań mających na celu rozwój Powiatu Lubelskiego otrzymali Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydent Lublina. Wręczono podziękowania dla gmin za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w podejmowane działania na rzecz rozwoju Powiatu Lubelskiego. Przyznano wyróżnienia dwóm instytucjom mającym znaczące zasługi dla rozwoju i promocji Powiatu Lubelskiego - Aeroklubowi Lubelskiemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W uznaniu wieloletniej pracy na rzecz Powiatu Lubelskiego wyróżniono radnych: Pawła Pikulę, Zbigniewa Bernata, Jana Czubaka, Grzegorza Kozioła, Henryka Krajewskiego, Krzysztofa Chmielika, oraz pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych: Jadwigę Wójcik, Lidię Koper, Romualdę Wójcik, Krystynę Padewską, Małgorzatę Wrzołek i Henryka Dudziaka.
 
Podczas sesji wręczone zostały również nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrodzeni zostali: Hanna Król, Iwona Podkościelna, Marcin Polak, Patrycja Powroźnik, Michał Pyszniak, Marlena Polakowska, Marcin Pachuta, Kamil Miąc, Zbigniew Cękała, Wojciech Kowalski, Antoni Kawałek i Ryszard Sosnowski.
 
Następnie przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości, podczas których na ręce Starosty złożono gratulacje i pamiątkowe grawertony. Z okazji Jubileuszu listy gratulacyjne wystosowali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Poseł Jerzy Bielecki, JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski i Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.
 
Zwieńczeniem uroczystości był koncert skrzypcowy Hani Król, laureatki nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 
Listy okolicznościowe [pdf, 1,43 MB]
Powrót