Aktualności

Zdjęcie Artykułu

2 milony do wzięcia

11-09-2012

Ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych na realizację różnych pomysłów ma do dyspozycji Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina".

Drugi w tym roku nabór wniosków rozpocznie się 27 września i potrwa do 23 października. Składane przez wnioskodawców propozycje mogą dotyczyć tak zwanych małych projektów, a także środków na odnowę i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Najwięcej pieniędzy, bo 1 milion złotych, jest do wykorzystania na "Odnowę i rozwój wsi". Mogą się o nie starać gminy, samorządowe instytucje kultury, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego. O pieniądze na "małe projekty" mogą się starać: przedsiębiorcy, rolnicy, gminy i organizacje pozarządowe m.in. fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. LGD ma na ten cel 800 tysięcy złotych. 
500 tysięcy może być wykorzystanych na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Są one przeznaczone m.in. dla: osób fizycznych i prawnych, podejmujących lub już prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej oraz wspólników spółek cywilnych, prowadzących działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo. W ramach "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" do dyspozycji jest ponad 346 tysięcy, o które mogą się ubiegać rolnicy i ich małżonkowie oraz domownicy ubezpieczeni w KRUS-ie.
Szczegółowe informacje, wzory formularzy oraz instrukcje ich wypełniania są dostępne w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" przy ul. Karłowicza 4, telefonicznie pod numerem: 81 532 30 65 lub na stronie: www.krainawokollublina.pl. Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku między 7.30 a 18:00. Do Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" należą gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie i Zakrzew.
Powrót