Aktualności

Zdjęcie Artykułu

11 listopada w Lublinie

11-11-2015

Dzisiaj 11 listopada – Narodowy Dzień Niepodległości. Uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów odbyły się na Placu Litewskim w Lublinie. Powiat Lubelski na dzisiejszych obchodach reprezentował Członek Zarządu P. Dariusz Gajo oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie P. Antoni Skrabucha.

Obchody Narodowego Dnia Niepogłości w Lublinie rozpoczęły się o godzinie 9 uroczystą sesją Rady Miasta Lublin. Następnie w Archikatedrze Lubelskiej odbyła się msza święta w intencji ojczyzny, po której zebrani przeszli na Plac Litewski, gdzie o godzinie 11:45 rozpoczęły się cześć oficjalna z meldunkami, hymnem narodowym i podniesieniem flagi państwowej, salwą honorową, pokazem musztry paradnej i złożeniem wieńców pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego i pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Mimo niesprzyjajęcej pogody na Plac Litewski przyszły setki mieszkańców. Wśród tłumu powiewały biało-czerwone flagi, a dzieci z niecierpliwością oczekiwały momentu zbierania łusek, po salwie honorowej. Z pewnością Narodowe Święto Niepodległości sprzyja refleksji nad patriotyzmem, jak w dzisiejszym przemówieniu wspomniał P. Marian Starownik Wojewoda Lubelski.

Powrót