Wybory Samorządowe 2014

Zdjęcie Artykułu

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublinie

30-09-2014

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych Rady Powiatu w Lublinie.

Skład Komisji Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublinie:
 
Przewodniczący: Wojciech Wolski,
Zastępca Przewodniczącego: Renata Kozakowska – Całka,

Członkowie:
 1. Monika Adamczyk - Jaśkowska,

 2. Urszula Duda,

 3. Justyna Edyta Motyka,

 4. Leszek Solowski,

 5. Marek Wójcik,

 6. Klaudia Maria Kozioł,

 7. Elżbieta Wypych.

 
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublinie:
 
Starostwo Powiatowe w Lublinie,
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin (sala konferencyjna – I piętro),
tel.: (081) 528 66 00, fax: (081) 528 66 01.
 
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Lublinie będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 30 września 2014 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00

 2. 1 października 2014 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00

 3. 2 października 2014 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00

 4. 3 października 2014 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00

 5. 6 października2014 r. od godz. 10.00 do godz. 18.00

 6. 7 października 2014 r. od godz. 10.00 do godz. 24.00

 
 
Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej w Lublinie
 
(-) Wojciech Wolski
 
Powrót